INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV,

 ktoré získava a spracúva spoločnosť

 TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácie pre zamestnancov o spracúvaní osobných údajov

TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.

25.8.2018