Obsluha linky

obsluhovanie výrobnej linky a práce nevyhnutné pre plynulý chod linky

Popis

 • práce spojené so zmenou sortimentu
 • bežné nastavovacie práce potrebné na plynulý chod linky
 • dozor a vykonávanie kontinuálnej medzioperačnej kontroly vyrábaných hliníkových obalov
 • vykonávanie plánovanej údržby a opráv, výmena formátových dielov a nástrojov
 • odstraňovanie bežných porúch na výrobnej linke
 • vyplňovanie sprievodnej dokumentácie pre výrobu (poruchový list, list odpadu, list kontroly kvality)
 • vykonávanie náhodných a predpísaných kontrol vyrábaného produktu
 • udržiavanie čistoty a poriadku na výrobnej linke a priľahlých priestoroch v zmysle platných predpisov
 • dodržiavanie zhody údajov a činností podľa platných špecifikácií a predlôh
 • udržiavanie formátových dielov a náradia v požadovanom stave
 • triedenie a likvidácia nezhodných výrobkov podľa príkazov nadriadeného pracovníka
Detaily

 • práca v nepretržitej prevádzke
 • nástupný plat od 624 €
Požiadavky

 • prax v podobnej pozícii vítaná
 • vzdelanie technického zamerania je vítané
 • vyžaduje sa zodpovednosť k práci a dochvíľnosť
Benefity

 • stabilná práca s pravidelným príjmom, v príjemnom pracovnom prostredí
 • nástupný bonus
 • možnosť ubytovania
 • produktívna odmena
 • prítomnostná prémia
 • odmena za odporučenie
 • 13. a 14. plat po uplynutí 12 mesiacov pracovného pomeru (vo výške 100% zo základnej mzdy)
 • spoločenské akcie
 • doprava smer Žarnovica - Žiar nad Hronom zdarma

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu nás kontaktujete emailom na adrese jobs@tubex.sk, alebo na tel. čísle: +421 45 678 0674.

Termín a čas osobného stretnutia na adrese sídla TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné si vopred dohodnúť.

Elektrikár

údržba, opravy a nastavovanie elektrického a elektrotechnického príslušenstva

Popis

 • vykonávanie činností údržby a opráv každého druhu v oblasti elektrotechniky
 • prevádzková údržba v elektrickej časti výrobných liniek
 • optimalizácia zariadení výrobných liniek
 • prevádzková údržba v elektrickej časti infraštruktúry
 • spolupráca pri uskutočňovaní projektov na strojoch a budovách
 • pomoc pri plánovaní opráv a údržby na strojných zariadenia a infraštruktúre
 • podpora technického vylepšenia a infraštruktúry
 • navrhovanie vylepšení
 • teoretické a praktické znalosti Simatic S7
 • zodpovednosť za lokalizáciu a odstránenie mechanických, alebo elektro - porúch na výrobných zariadeniach
Detaily

 • práca v nepretržitej prevádzke
 • nástupný plat od 804€
Požiadavky

 • prax v podobnej pozícii vítaná
 • odborná spôsobilosť §22
 • vzdelanie technického zamerania je vítané
 • vyžaduje sa zodpovednosť k práci a dochvíľnosť
Benefity

 • stabilná práca s pravidelným príjmom, v príjemnom pracovnom prostredí
 • nástupný bonus
 • možnosť ubytovania
 • produktívna odmena
 • prítomnostná prémia
 • odmena za odporučenie
 • 13. a 14. plat po uplynutí 12 mesiacov pracovného pomeru (vo výške 100% zo základnej mzdy)
 • spoločenské akcie
 • doprava smer Žarnovica - Žiar nad Hronom zdarma

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu nás kontaktujete emailom na adrese jobs@tubex.sk, alebo na tel. čísle: +421 45 678 0674.

Termín a čas osobného stretnutia na adrese sídla TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné si vopred dohodnúť.

Skladník – expedícia a príjem materiálu

príjem a výdaj v sklade, vedenie skladového hospodárstva

Popis

 • expedícia tovaru – nakladanie
 • príjem tovaru výroby – vykladanie
 • príprava a expedícia hotových výrobkov
 • manipulácia hotových výrobkov v skladoch
 • spracovanie dokladov na expedíciu
 • vystavovanie CMR
 • inventúrne úkony
 • starostlivosť o VZV (drobná údržba)
 • objednávanie plynu do VZV
 • vykladanie vstupných mateiálov z LKW a následné zaskladnenie na pozície ( do regálov, stohovanie do radov)
 • príprava vstupných materiálov pre výrobu podľa požiadaviek
 • manipulácia, triedenie prázdnych vratných obalov ( Europaliet, Jednocestných paliet.....)
Detaily

 • práca v nepretržitej prevádzke
 • nástupný plat od 703€
Požiadavky

 • prax v podobnej pozícii vítaná
 • preukaz VZV výhodou
 • vyžaduje sa zodpovednosť k práci a dochvíľnosť
Benefity

 • stabilná práca s pravidelným príjmom, v príjemnom pracovnom prostredí
 • nástupný bonus
 • možnosť ubytovania
 • produktívna odmena
 • prítomnostná prémia
 • odmena za odporučenie
 • 13. a 14. plat po uplynutí 12 mesiacov pracovného pomeru (vo výške 100% zo základnej mzdy)
 • spoločenské akcie
 • doprava smer Žarnovica - Žiar nad Hronom zdarma

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu nás kontaktujete emailom na adrese jobs@tubex.sk, alebo na tel. čísle: +421 45 678 0674.

Termín a čas osobného stretnutia na adrese sídla TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné si vopred dohodnúť.

Skladník – príprava a príjem materiálu / prípravár

príprava, príjem, kontrola materiálov v sklade

Popis

 • príprava materiálov do prípravnej miestnosti podľa pokynov
 • fyzické vyskladnenie a čistenie materiálov na prípravu
 • fyzické uskladnenie materiálov po navrátení z výroby
 • kontrola správnosti označenia uskladnených materiálov
 • elektronické vyskladnenie/uskladnenie materiálov do systému PA
 • bežné skladové práce: príjem a značenie materiálov, kontrola materiálov, inventúry
 • udržiavanie skladových priestorov a okolia skladu v čistote
Detaily

 • práca v nepretržitej prevádzke
 • nástupný plat od 703€
Požiadavky

 • prax v podobnej pozícii vítaná
 • preukaz VZV výhodou
 • vyžaduje sa zodpovednosť k práci a dochvíľnosť
Benefity

 • stabilná práca s pravidelným príjmom, v príjemnom pracovnom prostredí
 • nástupný bonus
 • možnosť ubytovania
 • produktívna odmena
 • prítomnostná prémia
 • odmena za odporučenie
 • 13. a 14. plat po uplynutí 12 mesiacov pracovného pomeru (vo výške 100% zo základnej mzdy)
 • spoločenské akcie
 • doprava smer Žarnovica - Žiar nad Hronom zdarma

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu nás kontaktujete emailom na adrese jobs@tubex.sk, alebo na tel. čísle: +421 45 678 0674.

Termín a čas osobného stretnutia na adrese sídla TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné si vopred dohodnúť.

Zoraďovač

zoraďovanie stroja a nastavenie podľa zadaných špecifikácií

Popis

 • zoraďovanie stroja a nastavenie podľa zadaných špecifikácií
 • vykonávanie kontroly nastavenia výrobných zariadení, vykonávanie medzioperačnej kontroly kvality vyrábaných hliníkových obalov
 • realizácia opráv formátových dielov, nástrojov a výrobných zariadení
 • kontrola bezpečnostných zariadení a ich udržiavanie
 • vykonávanie zmien sortimentu v požadovanom čase a kvalite (prestavovanie)
 • zastupovanie obsluhy linky napr. pri krátkodobom opustení stroja
 • vedenie evidencie sprievodnej dokumentácie podľa platných predpisov
 • koordinácia práce zamestnancov vo funkcii obsluha linky
 • kontrola evidencie výrobných záznamov,(regulačné karty kvality, zoznamy porúch,...)
 • zodpovednosť za uvoľnenie a odsúhlasovanie výroby, zaevidovanie parametrov výrobkov podľa špecifikácie a uvoľnenie zákazky do výroby / dodržiavanie zadaní zo špecifikácií túb do výroby
 • vykonávanie plánovanej údržby a opráv, výmena formátových dielov a nástrojov
 • odstraňovanie porúch na výrobnej linke
 • vyplňovanie sprievodnej dokumentácie pre výrobu (poruchový list, list odpadu, list kontroly kvality)
 • udržiavanie čistoty a poriadku v rámci oddelenia a priľahlých priestoroch v zmysle platných predpisov
 • dodržiavanie zhody údajov a činností podľa platných špecifikácií a predlôh
 • udržiavanie formátových dielov a náradia v požadovanom stave
 • triedenie a likvidácia nezhodných výrobkov podľa príkazov nadriadeného pracovníka
Detaily

 • práca v nepretržitej prevádzke
 • nástupný plat od 728 €
Požiadavky

 • prax v podobnej pozícii vítaná
 • vzdelanie technického zamerania je vítané
 • vyžaduje sa zodpovednosť k práci a dochvíľnosť
Benefity

 • stabilná práca s pravidelným príjmom, v príjemnom pracovnom prostredí
 • nástupný bonus
 • možnosť ubytovania
 • produktívna odmena, prítomnostná prémia
 • odmena za odporučenie
 • 13. a 14. plat po uplynutí 12 mesiacov pracovného pomeru (vo výške 100% zo základnej mzdy)
 • spoločenské akcie
 • doprava smer Žarnovica - Žiar nad Hronom zdarma

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu nás kontaktujete emailom na adrese jobs@tubex.sk, alebo na tel. čísle: +421 45 678 0674.

Termín a čas osobného stretnutia na adrese sídla TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné si vopred dohodnúť.