Aj u nás bol Mikuláš!

Každý kto zarecitoval peknú básničku alebo zaspieval dostal sladkú odmenu a asi poslúchal aj náš pán riaditeľ  🙂

Veríme, že organizovaním Mikuláša sme potešili všetky detičky zamestnancov, čoho dôkazom je aj pár záberov.